خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

خرید املاک و انتقال به شهرزیبای استانبول با خدمات پس از فروش ما بسیار دلچسب تر خواهد بود.

خدمات پس از فروش ما :
مشاوره در دکوراسیون
همکاری برای دریافت اجازه اقامت
تصمیم گیری برای انتخاب بهترین مدرسه و کالج برای فرزندانتان
آموزش زبان و فرهنگ