موسس

مدیریت بازاریابی شرکت بین المللی تویاپ (بزرگترین شرکت برگزار کننده ، نمایشگاه ) و چند شرکت دیگر همدلی یکپارچگی و احترام به دیگران را به من آموخت.

بسیار خوشحالم با بزرگ شدن در محیطی چند فرهنگی و چند زبانه، روز به روز ماهرتر میشوم. مکالمه روان انگلیسی ،فارسی ، آذری ،ترکی و حتی عربی در سطح قابل قبول فقط قسمتی از این بخش میباشد.

من بنیان گذار شرکت Teach Rıght (پیشرفت شخصی و آموزش انگلیسی تجاری و مشاوره )هستم و شانس همکاری با بسیاری از خانواده ها ،بازرگانان و مشاورین املاک را داشته ام .

در تمام این سالها بازاریابی به من کمک کرده است خواسته های مشتری هایمان را بهتر درک کنم ودر انتخاب دارایی های مناسب به آن ها کمک کنم.

من از تنیس ،پینگ پونگ،پیاده روی ،شنا و اسب سواری لذت میبرم و مفتخرم که مقام هایی در فعالیت های ورزشی دارم. اینجانب کارشناسی ارشد زبان شناسی دارم و یافتن دوستان زیاد و قدرت آشنایی با دنیا و تجارب آن ها از مزایای زبان ها است .