بازار یابی

بازار یابی املاک

بازاریابی و مراحل فروش ملک برای سرمایه گذاران وظیفه ای چالش برانگیز است.
بدیهی است بعضی از سرمایه گذاران وشرکت های ساختمانی در بازاریابی و فروش پروژه هایشان حرفه ای نباشند.
بسیار خرسندیم تیم ما در امر خرید و فروش و بازاریابی در ترکیه حرفه ای شده است.

پیشنهاد ما :
آموزش تیم فروش
قیمت گذاری مناسب
کمپین تبلیغاتی
مدیریت اعتبار آنلاین