تیم ما یا گروه ها

تیم ما یا گروه ها

"با استعداد بازی هارا برنده می شوید ، اما با کار گروهی و ذکاوت قهرمان میشوید" --مایکل جردن
نیاز به گفتن نیست که در سیستم ReMax شانس همکاری با مشاورین بسیار موفق را داریم .

شرکت ما جوایز بسیاری مانند بیشترین حجم معاملات در ترکیه را کسب کرده است .

تنها در ReMax یک تیم بیش از 30 نفری هستیم .

شبکه ارتباطی مشتریان و مشاورین را در نظر بگیرید،از سوی دیگر Remax با تکنولوژی پیشرفته صاحب 2500عامل گسترده و اختصاصی متصل به هم است .