آموزش

ما قادر خواهیم بود برای شما تیم های فروش تعلیم دهیم.

آموزش شامل :
طرز برخورد در مکالمات تلفنی
جلسات رسیدگی
حل مشکلات
ایجاد هماهنگی
زبان انگلیسی تجاری
قیمت گذاری و استراتژی های تخصصی
آموزش تفکر چند ملیتی
برگزاری سمینار هشیاری فرهنگی برای اتباع خارجی که اخیرا در ترکیه ملک خریده اند.