چرا ما؟

چرا ما؟

خرید از ما :همکاری با ما تیم قابل اعتماد،معتبرو حرفه ای

• معتبر ودانا
• اعتماد کلید ماست
• اطلاع رسانی درباره مراحل خرید ملک در ترکیه
• همراهی شما در مراحل مجوز اقامت

چرا در ترکیه سرمایه گذاری کنیم ؟

ترکیه و بخصوص اسانبول مکانی است که بلا فاصله خانه شما میشود. مردمی مهربان و خونگرم،طبیعت شگفت انگیز و فرهنگی با شکوه تنها چند دلیلی است که می توانید در مورد سرمایه گذاری و تغییر مکان به آن فکر کنید.

• استانبول تبدیل به یکی از مراکز مالی دنیا میشود
• ترکیه هفدهمین اقتصاد دنیا است
• در پر بازدید ترین کشور های دنیا در رده دهم میباشد(استانبول و آنتالیا)
• تنوع فرهنگی
• طمع نفیس شرق و غرب
• کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا
• پشتیبانی قانونی در تمام معاملات ملکی